Indkaldelse til generalforsamling

GRÅSTEN ANDELSBOLIGFORENING
afholder
ORDINÆR GENERALFORSAMLING
Torsdag d. 20. august 2020 kl. 19.00
Den Gamle Kro, Gråsten
 
 
Endelig dagsorden:
 
Velkomst
  1. Valg af dirigent
  2. Aflæggelse af bestyrelsens beretning
  3. Godkendelse af regnskab 2019 med tilhørende revisionsprotokol, samt forelæggelse af budget 2021.
  4. Behandling af indkomne forslag
5.   Valg af bestyrelsesformand – på valg er:
                                 Niels Christiansen – afd. 1
  1. Valg af bestyrelsesmedlemmer – på valg er
Kirsten Jacobsen – afd. 40
Jette Christensen – afd. 40
                  6.   Valg af suppleanter:
                   7.   Valg af revisor.
                  8.   Evt.
 
 
 
p.b.v.
Niels Christiansen
formand