Hovedbestyrelsen


Bestyrelsesformand
Niels Christiansen
afd. 9 - Dyrkobbel

 

Bestyrelsesmedlem
Næstformand
Jan Clausen
afd. 1 - Kongevej, solbakken m.fl. 

 

Bestyrelsesmedlem
Kirsten Jacobsen 
afd. 40 - Bryggen

 

Bestyrelsesmedlem
Bent Alnor
Afd. 33 - Peerløkke 33-41

 
Bestyrelsesmedlem
Jette Christensen
Afd. 40 - Bryggen
 

Suppleant
Benny Petersen
Afd. 6 - Degnevænget

 

Suppleant
 

 

 

Derudover er der valgt en afdelingsbestyrelse i flere afdelinger, mens der i andre afdelinger er udpeget en kontaktperson. Enkelte afdelinger har hverken en afdelingsbestyrelse eller kontaktperson, hvorfor disse afdelingers interesser varetages af organisationsbestyrelsen.

Skal der foretages eller vedtages tiltag i en afdeling, er det sædvanligvis afdelingsbestyrelsen eller kontaktpersonen der tager initiativet hertil, men det er altid afdelingsmødet (flertallet af de på et afdelingsmøde fremmødte beboere) der træffer den endelige beslutning. jvf. vedtægterne.