Målsætning

I en tid hvor sammenlægninger og fusioner af virksomheder, organisationer og offentlige instanser hører hverdagen til - også indenfor boligsektoren, har Gråsten Andelsboligforening gennem en lang årrække haft et erklæret mål om at forblive selvstændig som boligorganisation, idet bemærkes, at bestyrelsen er meget åben overfor samarbejdesaftaler af forskellige karakter med andre og tilsvarende boligorganisationer.

Selvstændighed, som er et kardinalpunkt for såvel generalforsamlingen som bestyrelsen, skal opretholdes ved, til stadighed at råde over et tilstrækkelig antal tidssvarende boliger, der både hvad økonomi og faciliteter angår, lever op til de krav og forventninger vore nuværende og fremtidige beboere efterspørger og med rimelighed kan forventes af en almen bolig, men samtidig
ved at den samlede økonomi er i focus og omkostningsstyringen stram.