Vedtægter

Vedtægterne udgør det overordnede regelsæt for boligforeningens samlede aktiviteter og virke i enhver henseende-såvel administrativt som lovmæssigt.

De oprindelige vedtægter blev vedtaget på Gråsten Andelsboligforenings stiftende generalforsamling i april 1946 og er løbende blevet ændret og tilpasset i h.t. den gældende lovgivning indenfor boligsektoren.

Vedtægterne og eventuelle ændringer skal altid godkendes af generalforsamlingen, der består af beboervalgte beboere i Gråsten Andelsboligforening. Generalforsamlingen er beslutningsdygtig, når et flertal af de på generalforsamlinger fremmødte beboere stemmer for eller imod, idet antallet af fremmødte er underordnet.

Hvis du ønsker at læse eller udprinte vedtægterne i sin helhed, kan du trykke på linket nedenfor. Vedtægter for Gråsten Andelsboligforening