Organisationsbestyrelse for Gråsten Andelsboligforening.

Formand,  Niels Christiansen, afd. 9
Næstformand, Jette Grau, afd. 9
Kirsten Jacobsen, afd. 40
Jan Clausen, afd. 1
Jette Christensen, afd. 40

 

Derudover er der valgt en afdelingsbestyrelse i flere afdelinger, mens der i andre afdelinger er udpeget en kontaktperson. Enkelte afdelinger har hverken en afdelingsbestyrelse eller kontaktperson, hvorfor disse afdelingers interesser varetages af organisationsbestyrelsen.

Skal der foretages eller vedtages tiltag i en afdeling, er det sædvanligvis afdelingsbestyrelsen eller kontaktpersonen der tager initiativet hertil, men det er altid afdelingsmødet (flertallet af de på et afdelingsmøde fremmødte beboere) der træffer den endelige beslutning. jvf. vedtægterne.