Generalforsamling 2018

Referat fra den ekstraordinære generalforsamling d. 29.11.18

Indkaldelse til ekstraordinære generalforsamling d. 29.11.18

Referat fra den ekstraordinære generalforsamling d. 08.11.18

Indkaldelse til ekstraordinære generalforsamling d. 08.11.18

Referat fra generalforsamlingen

Indkaldelse til generalforsamling d. 15.05.18

Regnskab for 2017 samt skriftlig beretning

 

Generalforsamling 2017

Referat fra den ekstraordinære generalforsamling d. 28.09.17

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling d. 28.09.17

Referat fra ekstraordinære generalforsamlingen d. 21.06.17

Forslag til vedtægtsændringer

Indkaldelse til ekstraordinære generalforsamling d. 21.06.2017

Referat fra generalforsamlingen d. 11.05.2017

Formandens beretning

Endelig indkaldelse til generalforsamling d. 11.05.2017 med indkomne forslag

Indkaldelse til generalforsamling d. 11.05.2017

Regnskab for år 2016

Referat fra den ekstraordinære generalforsamling

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling d. 07.03.2017

 

Generalforsamling 2016

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling d. 03.08.16

Referat

Indkaldelse til generalforsamling d. 04.07.16

Indkomne forslag til vedtægtsændringer fra beboere

Indkomne forslag til vedtægtsændringer fra bestyrelse

Formandens beretning

Regnskab for år 2015

Referat

Inkaldelse til generalforsamling d. 25.05.16

Referat

 

Generalforsamling 2015

Indkaldelse til generalforsamling

Regnskab for år 2014

Formandensberetning

Referat

 

Generalforsamling 2014

Indkaldelse til generalforsamling

Regnskab for år 2013

Formandsberetning

Referat

 

Generalforsamling 2013

Ekstraordinær generalforsamling

Referat

Indkaldelse til generalforsamling

Formandsberetning

Regnskab for år 2012

Referat

  

Generalforsamling 2012

Indkaldelse til generalforsamling

Forslag til vedtægtsændring

Formandsberetning

Regnskab for år 2011

Referat

 

Generalforsamlingen 2011

Dagsorden til generalforsamling

Formandsberetning

Regnskab for år 2010

Referat

 

Generalforsamlingen 2010

Dagsorden til ekstraordinær generalforsamling

Dagsorden til generaforsamling

Formandsberetning

Referat

 

Generalforsamlingen 2009

Dagsorden til generalforsamling 

Formandsberetning

Referat