Tømning af affaldsbeholder

Sønderborg Forsyning har udsendt flg. plan over tømning af affaldsbeholder mellem jule og nytår. 

Se den her