Fraflytning

Ønsker man at flytte, skal boligen opsiges skriftligt. Opsigelsesblanketten fås på boligforeningens kontor eller ved at downloade den nederst på denne side.

En bolig kan opsiges med 3 måneders varsel til den 1. i en måned. Dog kan en ungdomsbolig opsiges med 6 ugers varsel til den 1. i en måned. I opsigelsesperioden hæftes der for husleje, forbrug m.v.

Boligen skal fraflyttes senest 14 dage før opsigelsesdatoen, da boligen skal istandsættes inden næste lejer flytter ind.

Ønsker man at flytte tidligere end de 14 dage før opsigelsesdatoen, vil Gråsten Andelsboligforeningen forsøge at genudleje boligen før. 

Ved fraflytning skal boligen afleveres tømt og rengjort, så den er klar et syn, hvor boligen bliver gennemgået inden istandsættelse. Gråsten Andelsboligforeningen gennemfører en normalistandsættelse, der omfatter nødvendig hvidtning, maling og tapetsering af vægge og lofter samt rengøring. Normalistandsættelse kan undlades for bygningsoverflader, som ved fraflytningssynet fremtræder håndværksmæssigt korrekt vedligeholdt og nyistandsat.

Lejeren afholder udgiften til normalistandsættelsen, men afdelingen overtager gradvist denne udgift - i forhold til boperiodens længde. I øjeblikket er det med 1% pr. måned, og d.v.s. at når man har boet 8 år og 4 måneder overtager afdelingen udgiften fuldt ud.

Lejeren afholder derimod alle udgifter til istandsættelse som følge af ekstra arbejde/misligholdelse.

Den endelige flytteafregning vil blive fremsendt cirka 6 uger efter boligen er genudlejet.

Gråsten Andelsboligforenings huskeliste ved fraflytning kan ses nedenfor.

Opsigelsesblanketten          Huskeliste ved fraflytning