Søg en bolig

Når man ønsker at søge en bolig i Gråsten Andelsboligforening skal man noteres som aktiv søgende på ventelisten til ledige boliger. Det koster et gebyr på kr. 275,- som er gældende indtil man har fået en bolig, dog maks. i et år.

Når Gråsten Andelsboligforening modtager en opsigelse bliver boligen straks tildelt efter ventelisten.

Der sendes tilbudsbreve ud til cirka de første ti ansøgere på ventelisten. Den højest prioteret ansøger modtager et tilbudsbrev med en accept, som skal underskrives og returneres sammen med det angivet depositum, såfremt boligen ønskes lejet. De øvrige ansøgere modtager besked om deres priotering til boligen. I tilbudsbrevene er anført en dato, for hvornår der senest skal gives besked om interesse for boligen, for såfremt en højere prioteret ansøgere ikke ønsker at leje boligen, tilbydes boligen efter prioteringen på ventelisten.

Når Gråsten Andelsboligforening har modtaget en underskrevet boligaccept og et depositum er det bindende, det vil sige at man forpligtiges til at overtage boligen. Hvis man alligevel skulle fortryde, skal boligen opsiges med normal varsel, som er 3 måneder til den 1. i måneden og såfremt boligen ikke kan udlejes til samme dato som oprindelig overtagelse, så skal der indbetales indskud samt husleje for boligen.

Umiddelbart efter accept af en bolig modtages der kontrakter til underskrift og diveres materiale.